Meritum Competence dla Akademii Klimatyzacji LG – szkolenia dot. obowiązków środowiskowych dla firm serwisowych

Już od połowy stycznia rusza nowy cykl szkoleń dla instalatorów LG nt. “Obowiązki firm serwisowych po nowelizacji przepisów o F-gazach z 2017/2018 r., nowe procedury oraz praktyczne prowadzenie CRO i raportowanie do BOWOiK/IChP”.


Tematyka szkolenia obejmie zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty aktualnych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych wynikające ze znowelizowanej ustawy o F-gazach i rozporządzeń ministrów z 2017/2018 r. Omówione zostanie m.in. funkcjonowanie Centralnego Rejestru Operatorów – m.in. co serwis musi wiedzieć o CRO oraz jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca serwisów z operatorami, jakie jest prawidłowe dokonywanie wpisów do Kart Urządzeń, formalności związane z rejestracją w systemie BDS oraz prawidłowe wypełnianie sprawozdań.
Te i inne praktyczne zagadnienia zostaną omówione podczas dziesięciu jednodniowych szkoleń, które się odbędą w we wszystkich biurach regionalnych LG (w Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Katowicach oraz we Wrocławiu).
Terminy szkoleń, zapisy oraz wszelkie inne informacje są dostępne u regionalnych przedstawicieli LG. Szkolenia są bezpłatne dla instalatorów LG.

Szkolenie składa się z części dot. Centralnego Rejestru Operatorów, którą poprowadzi Michał Dobrzyński z AveECO oraz części dot. Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC), którą poprowadzi Krzysztof Pietrzak z Meritum Competence.
Serdecznie zapraszamy !

Ramowy program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • zakres stosowania przepisów F-gazowych,
 • czynniki chłodnicze i urządzenia stacjonarne – obowiązki serwisów, producentów, importerów, eksporterów i dystrybutorów wynikające z ustawy o SZWO i o F-gazach,
 • obowiązki serwisów, w tym tzw. ruchomych urządzeń,
 • obowiązki operatorów – co powinien wiedzieć Serwis?
 • wzorcowa współpraca serwisów z operatorami na tle przepisów prawa unijnego i polskiego,
 • funkcjonowanie Centralnego Rejestru Operatorów z punktu widzenia serwisu – co serwis musi wiedzieć o CRO?
 • Baza Danych Sprawozdań dot. SZWO i F-gazów (BDS): podstawowe informacje, kto jest zobowiązany do składania sprawozdań? – omówienie poszczególnych przypadków,
 • nowelizacja polskiej ustawy o SZWO i o F-gazach – najważniejsze zmiany, które dotyczą serwisów,
 • sprawozdania z emisji F-gazów – korzystanie ze środowiska, jak wykonać i gdzie wysłać?
 • stosowanie chemikaliów – o co może pytać inspektor WIOŚ na kontroli?
 • właściwa gospodarka odpadami – co robić z odpadami serwisowymi? gdzie je oddawać? jaką dokumentację prowadzić?
 • Co kontroluje inspektor UDT? – na co zwrócić uwagę przygotowując się do kontroli?

Część praktyczna – ćwiczenia:

 • Centralny Rejestr Operatorów z punktu widzenia serwisu:
  • wszystkie funkcjonalności CRO,
  • prawidłowe dokonywanie wpisów do Kart Urządzeń,
  • częste błędy popełniane w CRO przez operatorów i serwisy,
  • propozycje zapisów umownych dot. współpracy serwisów z operatorami.
 • Baza Danych Sprawozdań dot. SZWO i F-gazów (BDS):
  • formalności związane z rejestracją w systemie BDS,
  • zebranie danych i przygotowanie dokumentacji źródłowej do sprawozdania,
  • prawidłowe wypełnianie sprawozdań dla poszczególnych typów działalności – krok po kroku,
  • najczęstsze błędy.
 • Sprawozdania dot. emisji F-gazów – korzystanie ze środowiska oraz KOBiZE:
  • Omówienie formularzy, pism przewodnich. Gotowe wzory sprawozdań.
 • Gospodarka odpadami (czynniki, olej, zużyte urządzenia, filtry itd.):
  • Wzory ewidencji odpadów. Ćwiczenia utrwalające wiedzę w zakresie ewidencjonowania odpadów.
 • Dyskusja i pytania – omówienie zagadnień proponowanych przez uczestników szkolenia.