Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w doradzaniu organom administracji państwowej.

Poniżej przedstawiamy opracowania związane z ochroną środowiska najczęściej wykonywane przez Meritum Competence dla instytucji państwowych.

Oczywiście jesteśmy w stanie wykonać także inne zlecenia, z którymi zwrócicie się Państwo do nas.

Mamy stały kontakt z ekspertami z różnych dziedzin, którzy stanowią doskonałe uzupełnienie merytoryczne naszego zespołu.

Posiadamy liczne referencje i szerokie grono zadowolonych z naszych usług jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

Realizując usługi doradcze stawiamy na dobrą komunikację oraz wysoki poziom merytoryczny naszej pracy.


Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

 • Wykonujemy inwentaryzację azbestu w terenie metodą „spisu z natury”.
 • Opracowujemy Program usuwania azbestu (PUA).
 • Wykonujemy mapę geoprzestrzenną z lokalizacją każdego zinwentaryzowanego wyrobu zawierającego azbest.
 • Prowadzimy opiniowanie PUA przez zewnętrzne instytucje.
 • Przeprowadzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, opiniowanie społeczne.
 • Przygotowujemy uchwałę odpowiedniego gremium oraz podsumowanie przebiegu procedury opiniowania PUA.
 • Opracowujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
 • Wykonujemy Bazę Emisji – zarówno w formacie .xls (MS Excel) jak i w formie bazy danych geoprzestrzennych.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu PGN – wdrożenie, realizacja, monitoring, aktualizacja.
 • Uwzględniamy uwagi doradców energetycznych WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
 • Przeprowadzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, opiniowanie społeczne.
 • Przygotowujemy uchwałę odpowiedniego gremium oraz podsumowanie przebiegu procedury opiniowania PGN.
 • Opracowujemy Program Ochrony Środowiska.
 • Uwzględniamy specyfikę gminy/powiatu w POŚ.
 • Współpracujemy z gminą/powiatem w zakresie ustalenia zadań do realizacji w POŚ.
 • Prowadzimy opiniowanie POŚ przez zewnętrzne instytucje.
 • Przeprowadzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, opiniowanie społeczne.
 • Przygotowujemy uchwałę odpowiedniego gremium oraz podsumowanie przebiegu procedury opiniowania POŚ.

Wykonane przez Meritum Competence Programy Ochrony Środowiska: