Meritum Competence organizatorem szkoleń EMAS

Meritum Competence szkoli weryfikatorów środowiskowych, zgodnie z autorskim programem szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska.


Szkolenia są adresowane do osób, które są lub chcą zostać personelem, który będzie  prowadził weryfikację i walidację w ramach pracy dla weryfikatorów środowiskowych EMAS lub podmiotów, które zamierzają się ubiegać o akredytację na weryfikatorów środowiskowych EMAS.

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym. Egzamin składa się z części testowej i opisowej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest  osiągnięcie minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej z części egzaminu. W przypadku nie zaliczenia egzaminu jest możliwość ponownego podejścia do egzaminu, bez konieczności ponownego udziału w szkoleniu, przed upływem 60 dni od pierwszego egzaminu.

Egzamin jest oceniany przez komisję składającą się prowadzącego szkolenie oraz przedstawicieli Meritum Competence.

Szkolenie trwa w sumie 16 godzin.


W opinii Ministerstwa Środowiska program szkoleń Meritum Competence spełnia wysokie standardy i zapewnia wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń.