Meritum Competence szkoli weryfikatorów środowiskowych, zgodnie z autorskim programem szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska.

Meritum Competence na stanowisku ochrony środowiska na Targach POLAGRA-TECH

Wykład Krzysztofa Pietrzaka pn. ,,Obowiązki środowiskowe w świetle najnowszych zmian prawnych dla branży chłodnictwa i klimatyzacji”

Serdecznie zapraszamy na Targi POLAGRA-TECH do Poznania, 26.09.2017 r., gdzie przedstawiciele Meritum będą udzielali konsultacji w zakresie tzw. ustawy F-gazowej.

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Strona 2 z 212