Krzysztof Pietrzak z Meritum Competence wygłosił wykład pn. ,,Obowiązki środowiskowe w świetle najnowszych zmian prawnych dla branży chłodnictwa i klimatyzacji”

Wykład Krzysztofa Pietrzaka dla inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska pn. Nadzór IOŚ nad przestrzeganiem przepisów dot. F-gazów i SZWO w świetle nowych regulacji wspólnotowych i krajowych.

Meritum Competence szkoli weryfikatorów środowiskowych, zgodnie z autorskim programem szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska.

Meritum Competence na stanowisku ochrony środowiska na Targach POLAGRA-TECH

Wykład Krzysztofa Pietrzaka pn. ,,Obowiązki środowiskowe w świetle najnowszych zmian prawnych dla branży chłodnictwa i klimatyzacji”

Strona 1 z 212