Serdecznie zapraszamy na Targi POLAGRA-TECH do Poznania, 26.09.2017 r., gdzie przedstawiciele Meritum będą udzielali konsultacji w zakresie tzw. ustawy F-gazowej.

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Kogo dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kto musi wykonywać sprawozdania za korzystanie ze środowiska?

16 maja 2017 r. odbyła się konferencja ,,PRZEDSIĘBIORSTWO a ŚRODOWISKO”. Zachęcamy Państwa do pobrania materiałów wykładowych.

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Konferencja „PRZEDSIĘBIORSTWO a ŚRODOWISKO”

Jakie dokumenty muszę posiadać aby działać zgodnie z prawem?

Czy jestem wytwórcą odpadu?
Jakie znaczenie ma umowa serwisowa w tym zakresie?