Już od połowy stycznia rusza nowy cykl szkoleń dla instalatorów LG nt. “Obowiązki firm serwisowych po nowelizacji przepisów o F-gazach z 2017/2018 r., nowe procedury oraz praktyczne prowadzenie CRO i raportowanie do BOWOiK/IChP”.

22 grudnia 2017 r. została opublikowana zmiana ustawy o odpadach, która wprowadza szereg nowości dotyczących przede wszystkim zasad ewidencji i sprawozdawczości oraz uruchamia BDO.

Zbliża się koniec roku 2017. Na początku roku 2018 praktycznie każda firma w Polsce musi przygotować sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska – tzw. wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Krzysztof Pietrzak z Meritum Competence wygłosił wykład pn. ,,Obowiązki środowiskowe w świetle najnowszych zmian prawnych dla branży chłodnictwa i klimatyzacji”

Wykład Krzysztofa Pietrzaka dla inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska pn. Nadzór IOŚ nad przestrzeganiem przepisów dot. F-gazów i SZWO w świetle nowych regulacji wspólnotowych i krajowych.

Strona 1 z 212