Dzisiejsza data:  2016-10-26 04:03:15
Twoja aktualna pozycja    

 

Konsulting środowiskowy


 • Audyty środowiskowe
 • Porady prawne w zakresie legislacji środowiskowej
 • Interpretacje prawne
 • Ewidencje, sprawozdania i inna dokumentacja środowiskowa
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Profesjonalne szkolenia środowiskowe


 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Tylko u nas szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów
z zakresu tematyki dotyczącej szeroko pojętej ochrony środowiska

 

 

 

Współpraca z samorządami


 • Programy Ochrony Środowiska
 • Sprawozdania z realizacji POŚ
 • Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planów/Programów/Strategii
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Gminne Programy Rewitalizacji
 • Programy Usuwania Azbestu z inwentaryzacją azbestu

 

Profesjonalne wsparcie w zakresie
ochrony środowiska!

 

 
Warszawa, sierpień-wrzesień 2016 r. - Nowe obowiązki właścicieli i użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 
Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. - Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek gospodarujących odpadami
 
Warszawa, sierpień-wrzesień 2016 r. - Nowe obowiązki właścicieli i użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych